2257 Compliance

GamesPo18.com ไม่ใช่ ผู้ผลิต (หลักหรือรอง) ของเนื้อหาใด ๆ หรือทั้งหมดที่พบในเว็บไซต์ ด้วยความเคารพต่อบันทึกตาม 18 USC 2257 สำหรับเนื้อหาใด ๆ และทั้งหมดที่พบในไซต์นี้ โปรดส่งคำขอของคุณไปยังไซต์ที่ผลิตเนื้อหานั้น

GamesPo18.com: เมื่อทำการอัพโหลด ผู้ใช้จะต้องยืนยันเนื้อหา รับรองว่าเขา/เธอมีอายุ 18 ปี; รับรองว่าเขา/เธอเก็บบันทึกของนางแบบในเนื้อหาและมีอายุเกิน 18 ปี

GamesPo18.com ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตาม:

  • ผู้ใช้ทุกคนต้องมีอายุ 18 ปี จึงจะเข้าชมเว็บไซต์ได้
  • เมื่ออัพโหลด ผู้ใช้จะต้องตรวจสอบเนื้อหา รับรองว่าเขา/เธอมีอายุ 18 ปี; รับรองว่าเขา/เธอเก็บบันทึกของนางแบบในเนื้อหาและมีอายุเกิน 18 ปี
  • หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมและ/หรือข้อมูลเพิ่มเติมในการค้นหาไซต์ต้นทางของเนื้อหา โปรดติดต่อ GamesPo18.com ที่หน้าผู้ติดต่อ

GamesPo18.com อนุญาตให้เนื้อหาถูกรายงานว่าไม่เหมาะสม หากเนื้อหาใด ๆ ถูกรายงานว่าผิดกฎหมาย ผิดกฎหมาย คุกคาม เป็นอันตราย น่ารังเกียจ หรือเหตุผลอื่น ๆ GamesPo18.com จะต้องลบเนื้อหาดังกล่าวออกจากไซต์โดยไม่ชักช้า

ผู้ใช้ GamesPo18.com ที่พบเนื้อหาดังกล่าวควรรายงานว่าไม่เหมาะสมโดยคลิกปุ่ม 'รายงานเนื้อหา' ที่อยู่ด้านล่างรูปภาพหรือวิดีโอแต่ละรายการ

คุณอายุ 18 ปีขึ้นไปใช่ไหมค่ะ?

คำเตือน - เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่
คุณอายุ 18 ปีขึ้นไปใช่ไหมค่ะ?