วิธีการเรียกใช้เกมในภาษาญี่ปุ่น

บน Windows

วิธีที่ดีที่สุด(และง่ายที่สุด)ที่จะทำมันคือการติดตั้งภาษาญี่ปุ่นในระบบของคุณ นต้องไป:

ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา->แท็บขั้นสูง

Windows 7: แผงควบคุม -> นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค -> ขั้นสูง

หน้าต่าง 8 และหน้าต่าง 10:แผงควบคุม->รายการแผงควบคุมทั้งหมด->ภาษา

คือการใช้บางอย่างเช่น คือการใช้สิ่งที่ต้องการ AppLocale.

คุณอายุ 18 ปีหรือมากกว่า?

คำเตือน-เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่
คุณอายุ 18 ปีหรือมากกว่า?