นโยบาย DMCA

เว็บไซต์นี้ไม่ได้เป็นเจ้าภาพหรือจัดเก็บไฟล์ใดๆบนเซิร์ฟเวอร์ของ เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์ที่มีให้โดยเว็บไซต์อื่นๆและ/หรือผู้ใช้

นโยบายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัลนี้("นโยบาย")ใช้กับ GamesPo18.Com เว็บไซต์ (“เว็บไซต์” หรือ “บริการ”) และผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “บริการ”) และสรุปว่าผู้ให้บริการเว็บไซต์นี้ (“ผู้ดำเนินการ”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) จัดการกับลิขสิทธิ์อย่างไร การแจ้งเตือนการละเมิดลิขสิทธิ์และวิธีที่คุณ ("คุณ" หรือ "ของคุณ") อาจส่งการร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามีความสำคัญสูงสุดสำหรับเราและเราขอให้ผู้ใช้และตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของพวกเขาทำเช่นเดียวกัน ลมิเนียม")ของปี 1998 ข้อความที่สามารถพบได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา


สิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนส่งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ก่อนที่จะส่งข้อร้องเรียนลิขสิทธิ์ให้เราพิจารณาว่าการใช้งานจะได้รับการพิจารณาใช้งา การวิพากษ์วิจารณ์การรายงานข่าวการสอนและการวิจัยโดยไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจา หากคุณพิจารณาการใช้งานที่เป็นธรรมและคุณยังคงต้องการที่จะดำเนินการกับการร้องเ

โปรดทราบว่าหากคุณไม่แน่ใจว่าวัสดุที่คุณกำลังรายงานในความเป็นจริงการละเมิดคุณอาจต้องการที่จะติดต่อทนายความก่อนที่จะยื่นการแจ้งเตือนกับเรา

เราอาจใช้ดุลยพินิจของเราหรือตามที่กฎหมายกำหนดแบ่งปันสำเนาของการแจ้งเตือนหรือการโต้แย้งของคุณกับบุคคลที่สาม การแบ่งปันข้อมูลกับผู้ถือบัญชีที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดหรือเพื่อการตีพิม หากคุณมีความกังวลเกี่ยวกับข้อมูลของคุณถูกส่งต่อคุณอาจต้องการที่จะจ้างตัวแทนเพื่อรายง


การแจ้งเตือนการละเมิด

นบริการของเราละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ,แล้วคุณอาจส่งหนังสือแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์("การแจ้ การแจ้งเตือน รอื่นที่คล้ายคลึงกันเพื่อหลีกเลี่ยงการทำผิดพลาดและให้แน่ใจว่าการปฏิบัติตามการแจ้งเ

การยื่นเรื่องร้องเรียน การร้องเรียนของคุณจะถูกตรวจสอบเพื่อความถูกต้องความถูกต้องและความสมบูรณ์ หากการร้องเรียนของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้การตอบสนองของเราอาจรวมถึงการลบหรือจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดรวมถึงการยกเลิกบัญชีของผู้ละเมิดซ้ำอย่างถาวร เราอาจเรียกร้องคำสั่งศาลจากศาลที่มีเขตอำนาจตามที่กำหนดโดยเราตามดุลยพินิจของเราก่อนที่เราจะดำเนินการใดๆ

หากเราลบหรือจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาหรือยกเลิกบัญชีเพื่อตอบสนองต่อการแจ้งการละเมิดที่ถูกกล่าวหาเราจะพยายามโดยสุจริตที่จะติดต่อผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการลบหรือจำกัดการเข้าถึงซึ่งอาจรวมถึงสำเนาเต็มรูปแบบของการแจ้งเตือนของคุณ(รวมถึงชื่อที่อยู่โทรศัพท์และที่อยู่อีเมลของคุณ)

นส่วนใดๆของนโยบายนี้ผู้ประกอบการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการใดๆเมื่อได้รับการแจ้ง

กระบวนการที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ไม่จำกัดความสามารถในการดำเนินการเยียวยาอื่นๆ


การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไข

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนนโยบายนี้หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และบริการได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา เมื่อเราทำเราจะแก้ไขวันที่ปรับปรุงที่ด้านล่างของหน้านี้ส่งอีเมลเพื่อแจ้งให้คุณทราบ นอกจากนี้เรายังอาจแจ้งให้คุณทราบในรูปแบบอื่นๆตามดุลยพินิจของเราเช่นผ่านข้อมูลการติดต่อที่คุณได้ให้ไว้

นโยบายฉบับที่ปรับปรุงแล้วจะมีผลทันทีเมื่อมีการโพสต์นโยบายฉบับแก้ไขเว้นแต่จะระบุไว้ การใช้เว็บไซต์และบริการอย่างต่อเนื่องหลังจากวันที่มีผลบังคับใช้ของนโยบายที่แก้ไข(หรือการกระทำอื่นๆดังกล่าวที่ระบุไว้ในขณะนั้น)จะถือเป็นความยินยอมของคุณต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น


การรายงานการละเมิดลิขสิทธิ์

หากคุณต้องการที่จะแจ้งให้เราทราบถึงเนื้อหาหรือกิจกรรมที่ละเมิดเราขอแนะนำให้คุณติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดด้านล่าง:

https://gamespo18.com/contact/

เอกสารนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 9th of December, 2021


คุณอายุ 18 ปีหรือมากกว่า?

คำเตือน-เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่
คุณอายุ 18 ปีหรือมากกว่า?